Dzienniczek Ucznia

Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki

Aby uzyskać dostęp do ocen, frekwencji i innych informacji o uczniu należy podać: 
Imię i Nazwisko ucznia (ważna jest kolejność np. Jan Kowalski)
PIN, czyli unikatowe hasło, które rodzice otrzymują od wychowawcy bezpośrednio lub poprzez dzieci
Kliknąć przycisk SPRAWDŹ
Po skorzystaniu z serwisu należy się wylogować (nacisnąć przycisk WYJŚCIE)

Copyright  ©  2007 - 2022   BasicSchool

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets